علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

برخی مشخصات گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ فاش شد

برخی مشخصات گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ فاش شدبا مشاهده گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ برخی...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

برخی مشخصات گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ فاش شد

برخی مشخصات گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ فاش شدبا مشاهده گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ برخی...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

برخی مشخصات گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ فاش شد

برخی مشخصات گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ فاش شدبا مشاهده گوشی تاشو گوگل در بنچمارک گیک بنچ برخی...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

چت های گروهی گوگل مسیج به رمزنگاری سرتاسری مجهز می شود

چت های گروهی گوگل مسیج به رمزنگاری سرتاسری مجهز می شودگوگل قصد دارد پیام های گروهی RCS در اپلیکیشن گ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

چت های گروهی گوگل مسیج به رمزنگاری سرتاسری مجهز می شود

چت های گروهی گوگل مسیج به رمزنگاری سرتاسری مجهز می شودگوگل قصد دارد پیام های گروهی RCS در اپلیکیشن گ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

همکاری گوگل با یک شرکت پزشکی برای توسعه ابزار تشخیص سرطان

همکاری گوگل با یک شرکت پزشکی برای توسعه ابزار تشخیص سرطانگوگل قصد دارد طی همکاری با یک شرکت پزشکی اب...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

همکاری گوگل با یک شرکت پزشکی برای توسعه ابزار تشخیص سرطان

همکاری گوگل با یک شرکت پزشکی برای توسعه ابزار تشخیص سرطانگوگل قصد دارد طی همکاری با یک شرکت پزشکی اب...

ادامه مطلب