علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

قابلیت ارسال پیام به خود در واتساپ شروع به کار کرد

قابلیت ارسال پیام به خود در واتساپ شروع به کار کردکاربران واتساپ در سراسر جهان اکنون به قابلیت ارسال...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

واتساپ اشتراک گذاری استاتوس صوتی را در اختیار کاربران قرار می دهد

واتساپ اشتراک گذاری استاتوس صوتی را در اختیار کاربران قرار می دهدواتساپ با هدف بهبود تجربه کاربران ق...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

واتساپ اشتراک گذاری استاتوس صوتی را در اختیار کاربران قرار می دهد

واتساپ اشتراک گذاری استاتوس صوتی را در اختیار کاربران قرار می دهدواتساپ با هدف بهبود تجربه کاربران ق...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

شماره ۵۰۰ میلیون کاربر واتساپ در دست هکرها؛ ۳۰۰ شماره از ایران

شماره ۵۰۰ میلیون کاربر واتساپ در دست هکرها؛ 300 شماره از ایرانهکرها با دسترسی به شماره حدود ۵۰۰ میلی...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

شماره ۵۰۰ میلیون کاربر واتساپ در دست هکرها؛ ۳۰۰ شماره از ایران

شماره ۵۰۰ میلیون کاربر واتساپ در دست هکرها؛ 300 شماره از ایرانهکرها با دسترسی به شماره حدود ۵۰۰ میلی...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

قابلیت Communities و ارتباط تصویری ۳۲ نفره در واتساپ برای عموم عرضه شد

قابلیت Communities و ارتباط تصویری ۳۲ نفره در واتساپ برای عموم عرضه شدکاربران با استفاده از بروز سان...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

قابلیت Communities و ارتباط تصویری ۳۲ نفره در واتساپ برای عموم عرضه شد

قابلیت Communities و ارتباط تصویری ۳۲ نفره در واتساپ برای عموم عرضه شدکاربران با استفاده از بروز سان...

ادامه مطلب