علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

مایکروسافت نسخه ویندوز همراه با تبلیغات را برای کامپیوترهای ارزان عرضه می کند

مایکروسافت نسخه ویندوز همراه با تبلیغات را برای کامپیوترهای ارزان عرضه می کندمایکروسافت اخیرا یک آگه...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

مایکروسافت نسخه ویندوز همراه با تبلیغات را برای کامپیوترهای ارزان عرضه می کند

مایکروسافت نسخه ویندوز همراه با تبلیغات را برای کامپیوترهای ارزان عرضه می کندمایکروسافت اخیرا یک آگه...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

اشتباه مایکروسافت در نمایش بخشی از آپدیت جدید ویندوز ۱۱

اشتباه مایکروسافت در نمایش بخشی از آپدیت جدید ویندوز ۱۱منابع آگاه اعلام کردند آپدیت جدید ویندوز ۱۱ ا...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

اشتباه مایکروسافت در نمایش بخشی از آپدیت جدید ویندوز ۱۱

اشتباه مایکروسافت در نمایش بخشی از آپدیت جدید ویندوز ۱۱منابع آگاه اعلام کردند آپدیت جدید ویندوز ۱۱ ا...

ادامه مطلب