علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

ساخت ربات های نرمی که از بطری های سس الهام گرفته شدند

ساخت ربات های نرمی که از بطری های سس الهام گرفته شدندمحققان هلندی در ساخت نوعی ربات نرم از بطری های ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

ساخت ربات های نرمی که از بطری های سس الهام گرفته شدند

ساخت ربات های نرمی که از بطری های سس الهام گرفته شدندمحققان هلندی در ساخت نوعی ربات نرم از بطری های ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

ساخت ربات های نرمی که از بطری های سس الهام گرفته شدند

ساخت ربات های نرمی که از بطری های سس الهام گرفته شدندمحققان هلندی در ساخت نوعی ربات نرم از بطری های ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

هوش مصنوعی می تواند ردیابی تغییرات سلولی را انجام دهد

هوش مصنوعی می تواند ردیابی تغییرات سلولی را انجام دهدبه گفته دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی می ت...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

آزمایش خون مبتنی بر هوش مصنوعی سرطان کبد را تشخیص می دهد

آزمایش خون مبتنی بر هوش مصنوعی سرطان کبد را تشخیص می دهدفناوری جدید مربوط به آزمایش خون که مبتنی بر ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

آزمایش خون مبتنی بر هوش مصنوعی سرطان کبد را تشخیص می دهد

آزمایش خون مبتنی بر هوش مصنوعی سرطان کبد را تشخیص می دهدفناوری جدید مربوط به آزمایش خون که مبتنی بر ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

ربات عنکبوتی می تواند لوله های فاضلاب را بررسی کند

ربات عنکبوتی می تواند لوله های فاضلاب را بررسی کندمحققان ژاپنی نوعی ربات کوچک به اندازه عنکبوت توسعه...

ادامه مطلب