علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

تعداد اکانت های مسدود آزاد شده توسط توییتر به ۱۲ هزار می رسد

تعداد اکانت های مسدود آزاد شده توسط توییتر به ۱۲ هزار می رسدپروژه آزادسازی اکانت های مسدود در توییتر...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

تعداد اکانت های مسدود آزاد شده توسط توییتر به ۱۲ هزار می رسد

تعداد اکانت های مسدود آزاد شده توسط توییتر به ۱۲ هزار می رسدپروژه آزادسازی اکانت های مسدود در توییتر...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

کاربران توییتر توییت های پیشنهادی بیشتری را مشاهده خواهند کرد

کاربران توییتر توییت های پیشنهادی بیشتری را مشاهده خواهند کردطبق اعلام توییتر از این پس کاربران تویی...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

کاربران توییتر توییت های پیشنهادی بیشتری را مشاهده خواهند کرد

کاربران توییتر توییت های پیشنهادی بیشتری را مشاهده خواهند کردطبق اعلام توییتر از این پس کاربران تویی...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

منابع آگاه از سواستفاده چندین هکر از اطلاعات کاربران در توییتر خبر دادند

منابع آگاه از سواستفاده چندین هکر از اطلاعات کاربران در توییتر خبر دادندچندین منابع آگاه اعلام کردند...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

منابع آگاه از سواستفاده چندین هکر از اطلاعات کاربران در توییتر خبر دادند

منابع آگاه از سواستفاده چندین هکر از اطلاعات کاربران در توییتر خبر دادندچندین منابع آگاه اعلام کردند...

ادامه مطلب