علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

دریافت بروزسانی «هوما» در تلویزیون‌های ۶۵ اینچ اسنوا

دریافت بروزسانی «هوما» در تلویزیون‌های 65 اینچ اسنواسیستم عامل جدید اسنوا با نام هوما که در خردادماه...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

دریافت بروزسانی «هوما» در تلویزیون‌های ۶۵ اینچ اسنوا

دریافت بروزسانی «هوما» در تلویزیون‌های 65 اینچ اسنواسیستم عامل جدید اسنوا با نام هوما که در خردادماه...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

دریافت بروزسانی «هوما» در تلویزیون‌های ۶۵ اینچ اسنوا

دریافت بروزسانی «هوما» در تلویزیون‌های 65 اینچ اسنواسیستم عامل جدید اسنوا با نام هوما که در خردادماه...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

دریافت بروزسانی «هوما» در تلویزیون‌های ۶۵ اینچ اسنوا

دریافت بروزسانی «هوما» در تلویزیون‌های 65 اینچ اسنواسیستم عامل جدید اسنوا با نام هوما که در خردادماه...

ادامه مطلب