نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

(گذاشتن سوندمعده)NG

تومان 200,000
جهت گاواژکردن به بیمارانی که توانایی تغذیه بصورت عادی راندارند در صورت هماهنگی با کارشناس مربوطه لوازم و تجهیزات فراهم میگردد یا در غیر این صورت لطفا موارد مورد نیاز را در قسمت یادداشت صفحه پرداخت اعلام نمایید .