علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

موتور راکت انفجار چرخشی ناسا برای آزمایش آماده است

موتور راکت انفجار چرخشی ناسا برای آزمایش آماده است ناسا با هدف آماده‌سازی سریعتر ماموریت بازگشت به م...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

شرکت OpenAI از هوش مصنوعی برای جایگزینی با مهندسان خود استفاده خواهد کرد

شرکت OpenAI از هوش مصنوعی برای جایگزینی با مهندسان خود استفاده خواهد کرد احتمالاً شرکت سازنده هوش مص...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

اپ‌های فیسبوک باعث خالی شدن باتری گوشی‌ها می‌شوند

اپ‌های فیسبوک باعث خالی شدن باتری گوشی‌ها می‌شوند یکی از کارمندان سابق فیسبوک اخیراً ادعایی را مطرح ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

ابزار DetectGTP استنفورد در شناسایی مقاله های نوشته شده با هوش مصنوعی کمک می کند

ابزار DetectGTP استنفورد در شناسایی مقاله های نوشته شده با هوش مصنوعی کمک می کند کاربرد ابزار هوش مص...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

محققان از مورچه ها برای شناسایی سرطان در نمونه های ادرار کمک گرفتند

محققان از مورچه ها برای شناسایی سرطان در نمونه های ادرار کمک گرفتند محققان می گویند از طریق آموزش مو...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

موتور راکت انفجار چرخشی ناسا برای آزمایش آماده است

موتور راکت انفجار چرخشی ناسا برای آزمایش آماده است ناسا با هدف آماده‌سازی سریعتر ماموریت بازگشت به م...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

شرکت OpenAI از هوش مصنوعی برای جایگزینی با مهندسان خود استفاده خواهد کرد

شرکت OpenAI از هوش مصنوعی برای جایگزینی با مهندسان خود استفاده خواهد کرد احتمالاً شرکت سازنده هوش مص...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

اپ‌های فیسبوک باعث خالی شدن باتری گوشی‌ها می‌شوند

اپ‌های فیسبوک باعث خالی شدن باتری گوشی‌ها می‌شوند یکی از کارمندان سابق فیسبوک اخیراً ادعایی را مطرح ...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

ابزار DetectGTP استنفورد در شناسایی مقاله های نوشته شده با هوش مصنوعی کمک می کند

ابزار DetectGTP استنفورد در شناسایی مقاله های نوشته شده با هوش مصنوعی کمک می کند کاربرد ابزار هوش مص...

ادامه مطلب

علم و تکنولوژی, علمی, عمومی, مراقبت و سلامتی, مطالب جدید, موبایل و گجت

محققان از مورچه ها برای شناسایی سرطان در نمونه های ادرار کمک گرفتند

محققان از مورچه ها برای شناسایی سرطان در نمونه های ادرار کمک گرفتند محققان می گویند از طریق آموزش مو...

ادامه مطلب