میانگین هر سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۰ کمتر از قیمت یک تویوتا لندکروزر ۱۰ ساله بود

جدیدترین گزارش انجمن VC نشان می‌دهد مبلغ کل قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۱۴۰۰ از سوی ۳۶عضو، ۲۲۱۴ میلیارد تومان اعلام بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، میانگین هر قرارداد سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد تومان بوده است. برای درک بهتر این رقم، باید بدانید که یک خودرو تویوتا لندکروزر ۱۰ ساله، بیش از ۷ میلیارد تومان در بازار ایران معامله می‌شود.

انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور در دی ماه ۱۳۹۱ شروع به کار کرد. «شبکه‌سازی»، «حمایت و مشاوره» و «آموزش و توانمندسازی» از جمله خدماتی است که انجمن VC ارائه می‌کند. خدمات مالی آن نیز شامل سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تسهیلات و ضمانت‌نامه است.

بنابر جدیدترین گزارش این انجمن، تعداد اعضای آن به ۱۰۴ عضو رسیده است که بیشترین اعضای آن را صندوق پژوهش و فناوری و شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند.

اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر

البته بخش‌های بسیاری از این گزارش شامل تمامی اعضا نمی‌شود. به طور مثال برای توزیع جغرافیایی اعضای انجمن از داده‌های ۶۴ عضو استفاده شده که نشان می‌دهد بیش از ۶۵درصد آن‌ها در استان تهران فعالیت دارند.

همچنین براساس داده‌های نیمی از اعضا، سرمایه ثبتی ۵۷درصد اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمتر از ۱۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

۴۲درصد سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از یک میلیارد تومان بوده است

اعضای انجمن VC به چهار شیوه سرمایه‌گذاری خطرپذیر مستقیم در استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، سرمایه‌گذاری خطرپذیر در پروژه‌ها مثل کرادفاندینگ، سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم مثل مشارکت در تاسیس صندوق جسورانه بورسی و سایر سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر مثل سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، طی سال گذشته فعالیت کرده‌اند.

گزارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجمن نشان می‌دهد آن‌ها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۲۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. البته این رقم شامل سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری در پروژه و سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

رقم مذکور براساس داده‌های ۳۶ عضو انجمن شامل ۲۰ صندوق پژوهش و فناوری، ۱۲ شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر خصوصی، دو شتابدهنده و سرمایه‌گذار فرشته، یک شرکت توسعه خدمات فناوری و یک صندوق جسورانه بورسی اعلام شده است.

گزارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر

تعداد کل قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز ۳۱۰ مورد گزارش شده است، یعنی هر قرارداد سرمایه‌گذاری به طور میانگین چیزی در حدود ۷ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که یک تویوتا لندکروز مدل ۲۰۱۲ بیش از این قیمت در ایران معامله می‌شود.

گفتنی است رقم کل سرمایه‌گذاری‌های انجمن به نسبت سال ۱۳۹۹ رشدی سه برابری را نشان می‌دهد، اما با توجه به نرخ دلار در کشور و تورم موجود، ارقام قابل توجهی به نظر نمی‌رسد.

مبلغ سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران

همچنین داده‌های ۳۰ عضو انجمن حاکی از آن است که مبلغ ۴۲درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمتر از یک میلیارد تومان بوده است. سرمایه‌گذاری‌های بیش از ۱۰ میلیارد تومانی نیز تنها شامل ۹درصد قراردادها می‌شود.

پاکت سایز VC

سرمایه‌گذاری خطرپذیر ۱۵۰۰میلیارد تومانی روی استارتاپ‌ها

بخش دیگر گزارش انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر به داده‌های ۴۳عضو انجمن استناد کرده که براساس آن ۲۶۶۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ از سوی آن‌ها صورت گرفته است. بر این اساس، ۵۸درصد سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مستقیم روی استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور بوده است.

گزارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر

طبق این گزارش، ۸۶درصد از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر مستقیم نیز از سوی شرکت‌های خصوصی انجام شده است و صندوق‌های پژوهش و فناوری تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری خطرپذیر غیرمستقیم داشته‌اند.

براساس داده‌های ۲۱ عضو، تنها ۶۰درصد از مبلغ قراردادهای سرمایه‌گذاری خطر پذیر به سرمایه‌پذیران پرداخت شده و ۴۰ درصد آن در تعهد پرداخت است. همچنین بیش از ۹۵درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، از نوع سهامی بوده‌اند. ۲.۳درصد مشارکت در پروژه، ۰.۵درصد قرض قابل تبدیل به سهام،۰.۳درصد تامین مالی جمعی و ۰.۳درصد حق‌الامتیازی‌اند.

اما چه حوزه‌های برای سرمایه‌گذاران جذاب بوده‌است؟ داده‌های ۳۱ عضو انجمن VC نشان می‌دهد خدمات آموزشی و سازمانی، اخبار، سرگرمی و بازی و تجارت الکترونیکی جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر بودند.

حوزه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر

گزارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر نشان می‌دهد تنها ۴درصد استارتاپ‌های متقاضی موفق به جذب سرمایه از انجمن VC شده‌اند. که برای این مهم، به طور میانگین فرایندی ۸۰ روزه را پشت سرگذشتند.

بیشترین زمان این فرایند به بحث ارزیابی موشکافانه اختصاص دارد و به طور میانگین ۱۰روز پس از امضای قرارداد، اولین پرداخت به سرمایه‌پذیر صورت گرفته است.

متمرکز شدن فعالیت‌های استارتاپی در تهران یکی از پاشنه آشیل‌های اکوسیستم به اعتقاد بسیاری از کارشناسان است. آمارهای انجمن VC نیز از تمرکز فعالیت‌های این چنین در تهران خبر می‌دهد. براساس گزارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نزدیک به ۷۳درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری VC در استان تهران بوده است.

تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها

عملکرد اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران نشان می‌دهد ۴۵۹۹ تسهیلات به مبلغ ۱۳۴۰میلیارد تومان از سوی آن‌ها اعطا شده است. میانگین مبلغ هر تسهیلات نیز حدود ۲۹۰ میلیون تومان است.

گفتنی است ۹۵درصد تسهیلات به مبلغ ۱۱۸۰میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری اعطا شده است.

تسهیلات انجمن VC

آمارها نشان می‌دهد تسهیلات اعطا شده در مقایسه با سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰۰میلیارد تومان کاهش یافته است. بیش از ۷۰درصد کل مبلغ تسهیلات نیز به تهرانی‌ها اختصاص داشته است.

این تسهیلات شامل قرض‌الحسنه، جعاله، لیزینگ و استصناع (پرریسک جهت مشارکت در ساخت محصول) بوده که بیش از ۴۵درصد کل تسهیلات از نوع جعاله (تسهیلات کوتاه‌مدت با هدف تامین سرمایه در گردش توسعه محصول، افزایش سهم بازار و…) است.

داده‌های ۲۹ عضو انجمن VC نشان می‌دهد آن‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۸۰۰ ضمانت‌نامه به مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد تومان صادر کرده‌اند.

ضمانت‌نامه انجمن VC

صدور ضمانت‌نامه از سوی انجمن طی ۶ سال گذشته روندی تقریبا صعودی داشته است. شرکت در مناقصه/مزایده، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و تعهد پرداخت از جمله انواع ضمانت‌های صادر شده توسط اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران بوده است. بیش از ۴۵درصد مبلغ کل ضمانت‌نامه‌ها از نوع پیش پرداخت بوده است.

منبع : digiato.com
بازگشت به لیست