مبارزه با سرطان با کمک نانوربات های ساخته شده با DNA

استفاده از نانوربات ها می توانند به عنوان درمانی بالقوه برای سرطان مورد استفاده قرار بگیرد. بطوری که همانند درمان های فعلی عوارض جانبی به دنبال نداشته باشند.به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی خورجین بندرعباس، دانشمندان دانشگاه مونترال برای انتقال دارو از ربات های ساخته شده از DNA آستفاده کردند. این کلاس جدید از انتقال دهنده های دارو تقریبا ۲۰ هزار برابر از عرض موی انسان کوچکتر است و استفاده از آن با تأثیرگذاری بیشتر همراه خواهد بود.محققان برای درمان سرطان راه حل جدیدی ارائه داده اند. آنها حامل های دارویی مبتنی بر DNA ساخته اند که که می تواند غلظت دقیق مولکول های خاص را با انتقال دهنده های پروتئینی شبیه سازی کند. برای آزمایش این روش از دو دارو به نام کینین، یک داروی ضد مالاریا و دوکسورابیسین، برای درمان سرطان خون استفاده شد.در این آزمایش اثربخشی این نانوربات ها مورد بررسی قرار گرفت. محققان در این آزمایش نشان دادند اثربخشی دارو در این روش ۱۸ برابر بیشتر از روش های فعلی است. همچنین در این روش از تاثیر دارو روی قسمت های دیگر بدن مانند قلب و ریه جلوگیری میشود.به گفته دانشمندان انتقال دهنده های مصنوعی قابل برنامه ریزی هستند بطوریکه می توان غلظت های مختلف دارو را به بدن وارد کرد. حتی می توان از آنها برای مخزن دارو و حمل دوزهای حداقلی استفاده کرد. این امر باعث کاهش عوارض جانبی دارو خواهد شد.استفاده از نانوربات ها کمک می کند تا دارو به هدف مورد نظر برسد و از آسیب به بافت های اطراف جلوگیری خواهد شد. این تیم پزشکی قصد دارد در آینده مطالعات بالینی را برای تایید این روش انجام دهد.

منبع : techna.news
بازگشت به لیست

نوشته های مشابه