عملکرد جدیدی برای ماده سفید مغز کشف شد

تاکنون بارها در مورد بخش های مختلف مغز و عملکرد هر کدام از آنها مطالبی خوانده ایم. بطوریکه عملکرد بخش هیپوکامپ و بخش پیشانی ممکن است با هم تفاوت داشته باشند. اما در برخی مواقع این تفاوت ممکن است بسیار کمتر از حد تصور باشد.به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی خورجین بندرعباس، گروهی از محققان در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند ماده سفید در مغز نقش بیشتری نسبت به آنچه که تصور میشد بازی می کند. آنها در این نواحی به مطالعه عملکرد مغز کردند. قسمت های مختلف مغز ممکن است وظایف و عملکردهای مختلفی داشته باشند اما تاکنون شناسایی نشده اند.دو ماده سفید و خاکستری در مغز وجود دارد. خاکستری وظیفه تفکر را بر عهده دارد و سفید نقش رابط را ایفا می کند. استفانی فورکل بهمراه همکارانش از دانشگاه رادبود هلند مدل جدیدی را توسعه دادند تا بتوانند نواحی مغز را بررسی کنند. آنها در این بررسی به نقش بیشتر ماده سفید دست یافتند.به گفته محققان ماده سفید می تواند نحوه تفکر، عمل و احساس ما را مشخص کند. بخش خاکستری مغز همانند بازیکنان تیم فوتبال است که هر کدام دارای مهارت خاصی هستند. ماده سفید نیز نقش مربی را بازی می کند و می تواند تیم را برای بازی بچیند.

منبع : techna.news
بازگشت به لیست

نوشته های مشابه