ایمپلنت مغزی باعث رکوردشکنی بیمار ALS در برقراری ارتباط شد

یک بیمار ALS که در اثر این بیماری قدرت تکلم خود را سالها پیش از دست داده بود توانست با کمک ایمپلنت مغزی و با سرعتی نزدیک به سرعت گفتار عادی عباراتی را بیان کند.به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی خورجین بندرعباس، این زن داوطلب که از سالها پیش از بیماری ALS رنج می برد با دریافت ایمپلنت مغزی بصورت داوطلبانه توانست در برقراری ارتباط رکوردشکنی کند.دانشمندان دانشگاه استنفورد در مطالعه اخیر خود اعلام کردند استفاده از ایمپلنت مغزی در یک بیمار ALS باعث ثبت رکورد ۶۲ کلمه در دقیقه در برقراری ارتباط شد. این سرعت نسبت به رکورد قبلی حدود سه برابر افزایش داشته است. در حالت عادی افراد بدون مشکل در بیان می توانند در یک دقیقه ۱۶۰ کلمه بیان کنند.سیستم ایمپلنت مغزی این دانشمندان مجهز به برنامه های یادگیری ماشینی است و از نرم افزار پیش بینی تعداد کلمه در جمله استفاده می کند.ایمپلنت های مغزی شامل پدهایی از الکترودهای تیز است که درون قشر حرکتی فرد قرار داده میشود. بدین وسیله محققان قادر خواهند بود با ثبت فعالیت چندین نورون بطور همزمان الگوهایی را نیز پیدا کنند که حرکات درون ذهن فرد را منعکس می کنند.در این آزمایش تنها چند نورون شامل اطلاعات کافی بودند و به برنامه کامپیوتری اجازه دادند تا کلماتی که بیمار قصد دارد بگوید را پیش بینی کنند. در نهایت این اطلاعات به رایانه منتقل شده و کلمات مورد نظر قابل مشاهده می شوند.

منبع : techna.news

نوشته های مشابه